Öğretim Planı

Aşağıdaki Öğretim Planı ile programın başarılı olarak tamamlanmasıyla Moleküler Biyoteknoloji Program Yeterlikleri kazanılmış olur.
 

1. Yarıyıl / 1. Semester 
 

KOD   

AD                                                                                                   T    U    L  Ulusal
Kredi
 AKTS
MBT511 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın
Etiği
Scientific Research Techniques and Publication
Ethics
3 0 0 3 3
MBT513 Seminer
Seminar
0 2 0 0 3
MBT515 İleri Seviye Biyoinformatik
Advanced Bioinformatics
3 3 0 4.5 6
MBT5XX Seçmeli Ders 1
Elective Course 1
4 2 0 5 6
MBT5XX Seçmeli Ders 2
Elective Course 2
4 2 0 5 6
MBT517 Laboratuvar Dersi ya da Proje
Project I
0 0 5 2.5 6
 TOPLAM 14 9 5 20 30
** Seçmeli derslerin listesini aşağıda bulabilirsiniz                                        * T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuvar

2. Yarıyıl / 2. Semester 
 

KOD   

AD                                                                                                   T    U    L  Ulusal
Kredi
 AKTS
MBT5XX Seçmeli Ders 3
Elective Course 3
4 2 0 5 6
MBT5XX Seçmeli Ders 4
Elective Course 4
4 2 0 5 6
MBT5XX Seçmeli Ders 5
Elective Course 5
4 2 0 5 6
MBT5XX Seçmeli Ders 6
Elective Course 6
4 2 0 5 6
MBT5XX Seçmeli Ders 7
Elective Course 7
4 2 0 5 6
 TOPLAM 20 10 0 25 30
** Seçmeli derslerin listesini aşağıda bulabilirsiniz                                        * T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuvar

3. Yarıyıl / 3. Semester 
 

KOD   

AD                                                                                                   T    U    L  Ulusal
Kredi
 AKTS
MBT691 Yüksek Lisans Tezi
Master’s Thesis
0 1 0 0 24
MBT613 Uzmanlık Alan Dersi I
Specialized Field Topics I
3 0 0 3 6
 TOPLAM 3 1 0 3 30
                                                                                                                                       * T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuvar

4. Yarıyıl / 4. Semester 
 

KOD   

AD                                                                                                   T    U    L  Ulusal
Kredi
 AKTS
MBT691 Yüksek Lisans Tezi
Master’s Thesis
0 1 0 0 24
MBT614 Uzmanlık Alan Dersi II
Specialized Field Topics II
3 0 0 3 6
 TOPLAM 3 1 0 3 30
                                                                                                                                       * T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuvar
 

ZORUNLU DERSLER / PFLİCHTFÄCHER / COMPULSORY COURSES

KOD   

AD                                                                                                   T    U    L   Ulusal
Kredi
 AKTS
MBT515 İleri Seviye Biyoinformatik
Advanced Bioinformatics
3 3 0 4.5 6
MBT511 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın
Etiği
Scientific Research Techniques and Publication
Ethics
3 0 0 3 3
MBT517 Laboratuvar Dersi ya da Proje
Project I
0 0 5 2.5 6
MBT513 Seminer
Seminar
0 2 0 0 3


SEÇMELİ DERSLER / WAHLPFLİCHTFÄCHER / ELECTIVE COURSES
 

KOD   

AD                                                                                                   T    U    L   Ulusal
Kredi
 AKTS
MBT520 İleri Biyoanalitik Metodlar
Advanced Bioanalytical Methods
4 2 0 5 6
MBT521 İleri Biyofiziksel Kimya
Advanced Biophysical Chemistry
4 2 0 5 6
MBT522 İleri Bilgisayar Programlama
Advanced Computer Programming
4 2 0 5 6
MBT523 Antikor Teknolojileri
Antibody Technologies
4 2 0 5 6
MBT524 Yaşam Bilimlerinde Yapay Zeka
Artificial Intelligence for Life Sciences
4 2 0 5 6
MBT525 Biyoelektronik
Bioelectronics
4 2 0 5 6
MBT526 Biyogörüntüleme
Bioimaging
4 2 0 5 6
MBT527 Biyolojik Sistemlerin Kontrolü
Biological System Control
4 2 0 5 6
MBT528 Biyofizik
Biophysics
4 2 0 5 6
MBT529 Biyoproses Mühendisliği
Bioprocess Engineering
4 2 0 5 6
MBT530 Biyosensörler
Biosensors
4 2 0 5 6
MBT531 Biyoistatiksel Mekanik
Biostatistical Mechanics
4 2 0 5 6
MBT532 Hücre Dinamiği ve Hücre İskeleti
Cell Dynamics and Cytoskeleton
4 2 0 5 6
MBT533 Hücresel Sinyal Modelleme ve Programlama
Cellular Signal Modelling and Programming
4 2 0 5 6
MBT534 Hesaplamalı Biyoloji
Computational Biology
4 2 0 5 6
MBT535 Girişimcilik
Entrepreneurship
4 2 0 5 6
MBT536 Epigenetik ve Epigenomik
Epigenetics and Epigenomics
4 2 0 5 6
MBT537 Glikoproteinler ve Karbonhidratlar
Glycoproteins and Carbohydrates
4 2 0 5 6
MBT538 İmmünoteknoloji
Immunotechnology
4 2 0 5 6
MBT539 Makine ve Derin Öğrenme
Machine and Deep Learning
4 2 0 5 6
MBT540 Biyolojik Sistemlerde Matematiksel Modelleme
Mathematical Modelling of Biological Systems
4 2 0 5 6
MBT541 Metabolomik
Metabolomics
4 2 0 5 6
MBT542 Metalloproteinler
Metalloproteins
4 2 0 5 6
MBT620 Kas Mekaniği
Muscle Mechanics
4 2 0 5 6
MBT621 Nanobiyoteknoloji
Nanobiotechnology
4 2 0 5 6
MBT622 Nörobiyoloji
Neurobiology
4 2 0 5 6
MBT623 Nöromühendislik
Neuroengineering
4 2 0 5 6
MBT624 Omiks Metot ve Teknolojileri
Omics Methods and Technologies
4 2 0 5 6
MBT625 Etken Madde Araştırmaları
Pharmacological Drug Research
4 2 0 5 6
MBT626 Mikroorganizmaların Fizyolojisi
Physiology of Microorganisms
4 2 0 5 6
MBT627 Kuantum Biyoloji
Quantum Biology
4 2 0 5 6
MBT628 Doku Mühendisliği
Tissue Engineering
4 2 0 5 6
MBT629 Toksikoloji
Toxicology
4 2 0 5 6