Güncel duyuru bulunmamaktadır.

MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ Yüksek Lisans Programı

MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ Yüksek Lisans Programı, Biyoteknoloji, Biyoenformatik, Nörobilim ve Yapay Zekâ gibi disiplinlerarası alt programları kapsamaktadır. Çağın güncel teknolojilerine uygun şekilde medikal yapay zekâ, bio-esinlenmiş robotik, biyosensörler, doku mühendisliği gibi çeşitli araştırma alanlarında tasarlanmış olan programımızda, öğrencilerimiz bu alanlarda yetkin eğitim alma şansını bulabileceklerdir. Potsdam Üniversitesi ve Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile iş birliği içerisinde yürütülecek olan programımızın dili İngilizce'dir.

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir

Merkezi Eğitim Laboratuvarları

Üniversitemizdeki eğitim laboratuvarları, müfredatların içeriklerinin gerekli kıldığı şekilde gerekli tüm deneylerin yapılmasını öğrencilere sağlayacak şekildedir. Müfredattaki her bir dersin uygulama konuları tek tek ele alınmaktadır. Laboratuvar donanımları TAÜ öğretim üyeleri ve iş birliği yapılan Alman üniversitelerinin öğretim üyelerince, birlikte tayin edilmektedir.